Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej

Dnia 16-06-2016 godz. 19:45:48

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 0 26 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0