Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-06-2016 godz. 19:44:48

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 0 54 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 1 0 1 0 0