Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-06-2016 godz. 19:43:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 1 1 0 0 0