Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-06-2016 godz. 19:42:37

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 26 1 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0
1 1 1 0 0 0