Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 16-06-2016 godz. 19:22:42

Poprawka 2

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 52 1 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 26 0 1 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 3 0 0 0
1 1 1 0 0 0