Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-06-2016 godz. 19:33:34

Poprawka 1

Za: 29 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 2 50 1 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 25 0 2 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0
1 1 0 1 0 0