Narzędzia:

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych

Dnia 16-06-2016 godz. 19:31:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 53 0 1 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 1 26 1 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 2 1 0
1 1 1 0 0 0