Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego

Dnia 15-06-2016 godz. 11:50:52

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 50 50 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 21 0 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1
1 1 1 0 0 0