Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Dnia 09-06-2016 godz. 21:36:27

Poprawka 3

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18