Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Dnia 09-06-2016 godz. 21:36:01

Poprawka 2

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17