Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Dnia 09-06-2016 godz. 21:35:34

Poprawka 1

Za: 23 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17