Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych

Dnia 09-06-2016 godz. 21:34:58

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17