Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:31:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17