Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Dnia 09-06-2016 godz. 21:29:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 17