Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Dnia 09-06-2016 godz. 21:28:50

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 1 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18