Narzędzia:

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Dnia 09-06-2016 godz. 21:26:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16