Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:23:39

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 80 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17