Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:23:02

Poprawka 2

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17