Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Dnia 09-06-2016 godz. 21:21:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16