Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:20:47

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16