Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:14:03

Poprawka 65

Za: 79 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17