Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:10:59

Poprawka 29

Za: 32 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18