Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:10:08

Poprawka 24

Za: 79 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16