Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:07:28

Poprawka 8, 122

Za: 81 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16