Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:06:58

Poprawka 7, 120

Za: 27 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17