Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-06-2016 godz. 21:06:13

Poprawka 1-6, 12-17, 19, 22, 25, 26, 28, 30, 32-44, 46-58, 61, 64, 66, 71, 72, 75-81, 83-86, 89, 93, 95...

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17