Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 09-06-2016 godz. 21:02:40

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18