Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Dnia 09-06-2016 godz. 21:42:39

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20