Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Dnia 09-06-2016 godz. 21:41:41

Poprawka 2

Za: 20 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 20