Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Dnia 09-06-2016 godz. 21:41:02

Poprawka 1

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19