Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku

Dnia 09-06-2016 godz. 21:38:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19