Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej

Dnia 09-06-2016 godz. 21:37:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17