Narzędzia:

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Dnia 08-06-2016 godz. 16:33:30

Poprawka 2

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17