Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:50:28

Poprawka 49

Za: 56 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16