Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:45:53

Poprawka 31

Za: 35 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18