Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:44:35

Poprawka 25

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22