Narzędzia:

Dnia 08-06-2016 godz. 11:15:57

Za: 57 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20