Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:42:18

Poprawka 18

Za: 30 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18