Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:40:17

Poprawka 11

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19