Narzędzia:

Dnia 08-06-2016 godz. 11:15:19

Za: 56 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21