Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:39:48

Poprawka 9

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16