Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:39:14

Poprawka 6

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17