Narzędzia:

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dnia 08-06-2016 godz. 16:38:59

Poprawka 5, 8, 47

Za: 50 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18