Narzędzia:

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Dnia 08-06-2016 godz. 16:34:54

Poprawka 6

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16