Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Dnia 19-05-2016 godz. 13:12:55

Poprawka 1

Za: 58 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19