Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Dnia 19-05-2016 godz. 13:12:28

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 23 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19