Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Dnia 19-05-2016 godz. 13:04:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19