Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-05-2016 godz. 13:02:52

Poprawka 3

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19