Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-05-2016 godz. 13:20:04

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20