Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-05-2016 godz. 13:19:43

Poprawka 5

Za: 24 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20